Obavijest o rođenju djeteta (dječaka)

Prilagodite ovu obavijest s fotografijom da biste stvorili vlastitu obavijest o rođenju djeteta (dječaka). Može se koristiti sa standardnom dopisnicom dimenzija 10 X 15,5 cm.

Word

Obavijest o rođenju djeteta (dječaka)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom