Plan marketinškog projekta

Informatičari ili male tvrtke mogu pomoću ovog predloška evidentirati pojedine rezultate svog marketinškog plana ili plana projekta.

Excel

Plan marketinškog projekta

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom