Planer događaja

Pomoću planera rasporeda događaja možete pratiti sve važne trenutke događaja. Makronaredba u predlošku omogućuje prilagođavanje datuma, uključujući odabir šest ili dvanaest mjeseci. Predložak sadrži makronaredbe čiju je valjanost provjerio Microsoft. Da bi predložak u potpunosti funkcionirao, kada se to zatraži tijekom preuzimanja, kliknite Omogući makronaredbe. Predložak sadrži makronaredbe čiju je valjanost provjerio Microsoft. Da bi predložak u potpunosti funkcionirao, kada se to zatraži tijekom preuzimanja, kliknite Omogući makronaredbe.

Word

Planer događaja

Više sličnih predložaka

Raspored radnog dana Excel
Kalendar nastavnog plana Word
Kalendar za 2017. s fotografijama (pon. do sub./ned.) PowerPoint
Akademski kalendar (za sve godine) Excel

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom