Planer događaja

Pomoću planera rasporeda događaja možete pratiti sve važne trenutke događaja. Makronaredba u predlošku omogućuje prilagođavanje datuma, uključujući odabir šest ili dvanaest mjeseci. Predložak sadrži makronaredbe čiju je valjanost provjerio Microsoft. Da bi predložak u potpunosti funkcionirao, kada se to zatraži tijekom preuzimanja, kliknite Omogući makronaredbe. Predložak sadrži makronaredbe čiju je valjanost provjerio Microsoft. Da bi predložak u potpunosti funkcionirao, kada se to zatraži tijekom preuzimanja, kliknite Omogući makronaredbe.

Word

Planer događaja

Više sličnih predložaka

Raspored radnog dana Excel
Kalendar nastavnog plana Word
Akademski kalendar (za sve godine) Excel
Kalendar tjednih obaveza Word

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom