Podsjetnik na zabranu korištenja mobilnih telefona

Ovim posterom podsjetite korisnike mobilnih telefona da ih isključe. Crna slova s narančastom slikom mobilnog telefona.

Word

Podsjetnik na zabranu korištenja mobilnih telefona

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom