Posjetnice, vodoravan raspored, bez logotipa, ime i prezime pisani velikim slovima

Ove obične posjetnice imaju vodoravan raspored s centriranim tekstom te vašim imenom i prezimenom pisanim velikim slovima. Pomoću ovog predloška na listu veličine 8,5 x 11 inča ispisuje se deset posjetnica kompatibilnih i sa standardnim tvrdim papirom za posjetnice.

PowerPoint

Posjetnice, vodoravan raspored, bez logotipa, ime i prezime pisani velikim slovima

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom