Raspored domaće zadaće

Učenik može pomoću ovog predloška rasporeda organizirati domaće zadaće za različite predmete te voditi evidenciju o njima. Kliknite Novi tjedan, a Excel će automatski stvoriti novu karticu rasporeda spremnu za unos.

Excel

Raspored domaće zadaće

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom