SmartArt slajd nasumičnog postupka s rezultatom (zeleno na crnom), široki zaslon

Ovaj SmartArt predložak upotrijebite da biste prikazali evoluciju procesa – od faze razmjene ideja do rezultata s povezanim zadacima. (široki zaslon, oblik 16 x 9)

PowerPoint

SmartArt slajd nasumičnog postupka s rezultatom (zeleno na crnom), široki zaslon

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom