SmartArt slajd s neprekinutim popisom slika (više boja na crnom), široki zaslon

Ovu SmartArt grafiku prilagodite umetanjem slika i naslova za svaku grupu informacija koju želite predstaviti. (predložak za prikaz na širokom zaslonu, veličina 16 x 9)

PowerPoint

SmartArt slajd s neprekinutim popisom slika (više boja na crnom), široki zaslon

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom