Učiteljski plan satova

Ovaj jednostavan predložak za pripremu nastavnog sata u obliku popisa nastavnicima omogućuje pripremu predavanja. Predložak obuhvaća prostor za naslov nastavnog sata, predmet, ime i prezime autora, razred, trajanje, pregled, cilj, potrebne materijale, aktivnosti i postupke, zaključke i dodatne bodove. Predložak je pristupačan.

Word

Učiteljski plan satova

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom