Vremenska crta projekta

Pomoću ovog predloška s vremenskom crtom možete pratiti rokove i status projekta. Samo unesite datum početka projekta, upišite imena članova tima i u kalendar projekta dodajte njihove zadatke. Ažurirajte status u cijelom projektu.

Excel

Vremenska crta projekta

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom