Vremenska crta projekta

Pomoću ovog predloška vremenskih crta pratite rokove i status projekata. Samo unesite datum početka projekta, upišite imena članova tima i dodajte njihove zadatke u kalendar projekta. Tijekom projekta ažurirajte status.

Excel

Vremenska crta projekta

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom