Alat za praćenje telefonskih razgovora (za dolazne i odlazne pozive)

Evidentirajte svoje dolazne i odlazne telefonske razgovore uz ovaj pristupačan predložak za Excel. Obuhvaćena su polja za naziv, predmet, napomene, telefonski broj i daljnje praćenje.

Excel

Alat za praćenje telefonskih razgovora (za dolazne i odlazne pozive)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu