Analiza profitabilnosti klijenata

Utvrdite profitabilnost klijenata pomoću ovog pristupačnog predloška koji prati aktivne klijente, prihode i troškove prodaje za svaki segment klijenata. Grafovi sa sažetkom metrike omogućuju brzu vizualnu procjenu omjera troškova i dobiti/gubitaka.

Excel

Analiza profitabilnosti klijenata

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu