Animirani gumbi sa slikama koji se povećavaju i zakreću po putanji

Ovaj profesionalno dizajnirani predložak sadrži okrugle sličice cvijeća koje se pomiču duž zakrivljene putanje na slajdu.

PowerPoint

Animirani gumbi sa slikama koji se povećavaju i zakreću po putanji

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu