Bilanca stanja

Bilanca stanja koja omogućuje usporedbu po godinama uključujući ukupnu amortizaciju. Ovo je pristupačni predložak.

Excel

Bilanca stanja

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu