Bilanca stanja

Izvješće o vašoj imovini i obvezama s ovim predloškom bilance stanja; uključuje kratkotrajnu imovinu, dugotrajnu imovinu, kapital i tekuće i dugoročne obveze.

Excel

Bilanca stanja

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu