Dnevni planer nastavnih sati

Nastavnici mogu pomoću tog predloška izraditi detaljne dnevne nastavne planove. Može ga koristiti nastavno osoblje na svim obrazovnim razinama.

Excel

Dnevni planer nastavnih sati

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu