Dnevni red službenog sastanka

Ovaj pristupačni dnevni red omogućuje planiranje službenih sastanaka koji se održavaju u skladu s pravilima navedenima u dokumentu Robert's Rules of Order. Dnevni red obuhvaća sazivanje sastanka, prozivku, odobrenje zapisnika s prošlog sastanka, raspravu o otvorenim problemima, raspravu o novim točkama i zaključak sastanka.

Word

Dnevni red službenog sastanka

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom