Dobit i gubitak

Predložak za račun dobiti i gubitka za praćenje prihoda i rashoda tvrtke.