Evidencija fiksne aktive s amortizacijom

Ovaj pristupačni predložak proračunske tablice omogućuje evidentiranje opreme i druge fiksne aktive. Unesite detalje o aktivi, uključujući serijski broj, fizičku lokaciju i podatke o kupnji i amortizacija će se automatski izračunati na temelju linearne metode, metode sa 150-postotnom stopom otpisa i metode s 200-postotnom stopom otpisa.

Excel

Evidencija fiksne aktive s amortizacijom

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu