Evidencija potencijalnih klijenata za prodaju

Pomoću ovog predloška koji prognozira mjesečne prihode od prodaje pratite potencijalne prilike za prodaju. To je pristupačan predložak.

Excel

Evidencija potencijalnih klijenata za prodaju

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu