Evidencija prisutnosti

Ovaj vizualni predložak za evidenciju omogućit će vam da na jednostavan način pratite prisutnost svakog zaposlenika. Ovo je pristupačni predložak.

Excel

Evidencija prisutnosti

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu