Evidencija radnih sati

Ovaj pristupačni predložak tablice za evidenciju radnih sati omogućuje evidentiranje vlastitih radnih sati i radnih sati zaposlenika u sklopu i izvan radnog vremena.

Excel

Evidencija radnih sati

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu