Evidencija zaposlenika

Vremenska tablica operacija zaposlenika prikazuje odrađene sate za svaki dan, sate utrošene na svaki zadatak te ukupan broj redovnih i prekovremenih sati. Iskoristite ovaj pristupačni predložak da biste pratili sate rada zaposlenika tijekom dva tjedna.

Excel

Evidencija zaposlenika

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu