Faktura za uslugu

Pošaljite ovu fakturu za usluge klijentima na kraju razdoblja naplate ili projektnog ciklusa. Na ovom se jednostavnom obliku navode stavke usluge, iznosi te nudi ukupni zbroj. Predložak se može jednostavno prilagoditi različitim standardnim veličinama papira (Letter, Legal, Executive, dopisnica itd.). Predložak je pristupačan.

Word

Faktura za uslugu

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu