Glavna knjiga s usporedbom proračuna

Postavite troškovna konta i pratite svoje mjesečne troškove pomoću ovog pristupačnog predloška glavne knjige. Sadrži i radni list za troškove humanitarnih donacija i sponzorstava. Mjesečni izdaci navedeni su na radnom listu sa sažetkom te su prikazani i kroz usporedbu od početka godine do danas prema procijenjenom proračunu.

Excel

Glavna knjiga s usporedbom proračuna

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu