Glavna knjiga s usporedbom proračuna

Postavite račun troškova i pratite svoje mjesečne troškove pomoću ovog predloška glavne knjige. Na radnom su listu navedeni i izdaci za humanitarnu pomoć i sponzorstvo. Mjesečni izdaci navedeni su na radnom listu sa sažetkom te su prikazani i kroz usporedbu od početka godine do danas prema procijenjenom proračunu.

Excel

Glavna knjiga s usporedbom proračuna

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu