Grafički prikaz trenda kretanja prihoda

Ovaj pristupačni predložak može vam pomoći u predviđanju budućih prihoda stvaranjem grafikona s raznim crtama prikaza trendova u kretanju prihoda. Nakon unosa osnovnih podataka o prodaji možete prikazati razne grafikone s linearnim, kvadratnim, eksponencijalnim i drugim crtama trendova.

Excel

Grafički prikaz trenda kretanja prihoda

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu