Grafikon promjene tjelesne kompozicije za žene (s metričkim jedinicama)

Pomoću ovog predloška za žene evidentirajte gubitak tjelesne težine i mjere uz prikaz napretka u obliku grafikona. Koriste se metričke mjerne jedinice, a indeks tjelesne mase i postotak masnog tkiva izračunavaju se automatski. Ovaj je predložak pristupačan.

Excel

Grafikon promjene tjelesne kompozicije za žene (s metričkim jedinicama)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu