Identifikacijska kartica za učenike

Pomoću ovog pristupačnog predloška obrazovne ustanove mogu izdati identifikacijske kartice za učenike koje učenicima služe kao dokaz da su prijavljeni, za pristup knjižnici ili za terensku nastavu. Prilagodite ga podacima o obrazovnoj ustanovi i učeniku, fotografijom učenika i podacima za kontakt u hitnim slučajevima.

Excel

Identifikacijska kartica za učenike

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu