Izvješće o izdacima

Ovo je standardan, ali fleksibilan predložak izvješća o izdacima. Prilagodite ga po vlastitom ukusu da biste bili sigurni da ćete evidentirati izdatke za poslovne putove.

Excel

Izvješće o izdacima

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu