Izvješće o troškovima

Zabilježite izdatke službenog putovanja u ovaj praktični pristupačni predložak izvješća o troškovima koji automatski izračunava iznos naknade za prijeđene kilometre i troškove prema kategoriji.

Excel

Izvješće o troškovima

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu