Jednostruki prored (prazno)

Jednostavan moderni dokument s jednostrukim proredom. Ovaj pristupačan dokument odličan je za gotovo svaki dokument za koji želite da ima jednostruki prored. Zadano oblikovanje dokumenta: Font: Calibri, 11 točaka, Razmak između odlomaka: Margine s jednostrukim proredom: 2,5 cm (sa svih strana)

Word

Jednostruki prored (prazno)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu