Julijanski kalendar (bilo koja godina)

Pristupačan julijanski kalendar možete postaviti na bilo koju godinu te definirati nedjelju ili ponedjeljak kao prvi dan u tjednu. Svaki se mjesec nalazi na zasebnoj kartici. Preuzmite ga jednom i koristite zauvijek.

Excel

Julijanski kalendar (bilo koja godina)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu