Julijanski kalendar

Postavite godinu i početni dan i dobit ćete predložak 12-mjesečnog kalendara s danima i tjednima označenim od 1. siječnja do 31. prosinca.

Excel

Julijanski kalendar

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom