Kalendar (bilo koja godina, vodoravni)

Isplanirajte cijelu godinu na jednoj stranici uz ovaj kalendar za cijelu godinu. Vodoravni raspored postavlja svaki mjesec u poseban redak, a za svaki su dan predviđena četiri moguća unosa. Ovaj je predložak pristupačan.

Excel

Kalendar (bilo koja godina, vodoravni)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom