Kalendar (bilo koja godina)

Čarobnjak za kalendar programa Excel omogućuje vam da pomoću klizača brzo odaberete godinu od 1900. do 9999. i da vam se prikažu točni datumi. Prilagođeno oblikovanje i pozadina čine ovaj kalendar prigodnim za sve prilike.

Excel

Kalendar (bilo koja godina)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu