Kalendar (bilo koja godina, vodoravni)

Isplanirajte cijelu godinu na jednoj stranici uz ovaj kalendar za cijelu godinu. Vodoravni raspored postavlja svaki mjesec u poseban redak, a za svaki su dan predviđena četiri moguća unosa. Ovaj je predložak pristupačan.

Excel

Kalendar (bilo koja godina, vodoravni)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu