Kalendar za bilo koju godinu (okomiti)

Fleksibilni pristupačni godišnji kalendar organiziran u obliku rešetke s mjesecima od siječnja do prosinca pri vrhu i svim danima (31) navedenim okomito sa strane.

Excel

Kalendar za bilo koju godinu (okomiti)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu