Kategorije za turnire sa 16 timova

Ovaj prazni predložak s kategorijama koristite za turnire odnosno natjecanja na ispadanje u kojima sudjeluje 16 timova. Dodajte timove koji sudjeluju i kako budu napredovali u natjecanju tako popunjavajte odgovarajuće kategorije sve dok ne dođete do prvaka.

Excel

Kategorije za turnire sa 16 timova

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom