Klasični zapisnik sa sastanka

Upotrijebite ovaj standardni zapisnik sa sastanka za sve poslovne sastanke. Zapisnik slijedi standardni protokol Robertsovih pravila za vođenje sastanka. Ovo je pristupačni predložak.

Word

Klasični zapisnik sa sastanka

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu