Kontrolni popis za poslovni plan sa SWOT analizom

Dodijelite vlasnike i datume dovršetka ključnim aktivnostima koje je potrebno obaviti prilikom pripreme službenog poslovnog plana. Ovaj pristupačni predložak kontrolnog popisa slijedi analitički okvir prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji (Strength, Weakness, Opportunity and Threat, SWOT).

Excel

Kontrolni popis za poslovni plan sa SWOT analizom

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu