Kontrolni popis za poslovni plan sa SWOT analizom

Dodijelite vlasnike i datume dovršetka ključnim aktivnostima koje je potrebno obaviti prilikom pripreme službenog poslovnog plana. Ovaj pristupačni predložak kontrolnog popisa slijedi analitički okvir prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji (Strength, Weakness, Opportunity and Threat, SWOT).

Excel

Kontrolni popis za poslovni plan sa SWOT analizom

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom