Kućni inventar

Pomoću ovog dostupnog predloška nastavite pratiti sve stavke koje se nalaze u vašem domu po sobi i vrijednosti. Pruža vam i informacije o osiguravajućoj kompaniji i agentu.

Excel

Kućni inventar

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu