Letak o rasprodaji

Pomoću ovog letka proširite vijest o svojoj velikoj rasprodaji. On svima govori o popustima i o tome što, gdje, kada i po kojoj cijeni prodajete. Koristite ga bez izmjena ili ga jednostavno prilagodite koristeći vlastite fontove i boje. Ovo je pristupačni predložak.

Word

Letak o rasprodaji

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu