Letak pozivnice za zabavu

Informirajte sve o događaju uz ovaj pristupačan letak na kojem se nalazi šarena pozadina s temom zvijezda dok se u središnjoj zvijezdi nalaze pojedinosti o događaju.

Word

Letak pozivnice za zabavu

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu