Letak

Ovaj je predložak profesionalno dizajniran u programu Word 2010, a u njemu se za predstavljanje artikla za prodaju ili artikle na rasprodaji koriste dosljedna tema i boje.

Word

Letak

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu