Letak za čestitanje diplomantu (Dizajn Proslava diplome)

Pomoću ovog predloška letka čestitajte svojem učeniku ili studentu položenu maturu ili diplomu. Predložak se može jednostavno prilagoditi različitim standardnim veličinama papira (Letter, Legal, Executive, dopisnica itd.). Pomoću gornje veze Vidi također pronađite slične predloške u kompletu s dizajnom Proslava diplome. Ovaj je predložak pristupačan.

Word

Letak za čestitanje diplomantu (Dizajn Proslava diplome)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu