Letak za događaj (4 po listu)

Pomoću ovog pristupačnog predloška šaljite poštom letke i oglasite nadolazeći događaj. Na jednoj stranici nalaze se četiri letka za događaj s elegantnim plavim obrubom i prilagodljivim tekstom.

Word

Letak za događaj (4 po listu)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu