Letak za događaj s temom jeseni (s lišćem)

Ovaj pristupačan predložak letka s jesenskim lišćem može se koristiti za oglašavanje maloprodajne rasprodaje ili događaja povezanog sa zajednicom. Dovoljno je mjesta za naziv, adresu, datum i opis događaja.

Word

Letak za događaj s temom jeseni (s lišćem)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu