Letak za stavku za prodaju

Trebate li nešto prodati? Obavijestite druge uz ovaj letak. Na njemu ima mjesta za veliku upadljivu sliku predmeta, kao i za kartice s vašim podacima za kontakt. Koristite ga u danom obliku ili ga jednostavno prilagodite vlastitim fontovima i bojama. Ovo je pristupačni predložak.

Word

Letak za stavku za prodaju

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu