Letak za studente (crveno-crni)

Pažnja! Ovim predloškom letka možete velikim crveno-crnim slovima najaviti događaj ili zabavu koju organizirate. Pomoću tema jednostavno možete promijeniti boje.

PowerPoint

Letak za studente (crveno-crni)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu